Vitaal

Het aantal mensen met overgewicht en chronische (welvaart-)ziekten neemt toe in Nederland. Bovendien worden we statistisch gezien steeds ouder. Daardoor stijgt de vraag naar zorg. Maar het huidige zorgstelsel staat nu al onder grote druk, zowel qua vorm als qua bemensing. Dat zal naar verwachting op den duur leiden tot een afname van beschikbaarheid en daarmee kwaliteit van zorg. Om het tij te keren is naast curatieve ook preventieve zorg nodig. Daarin pakken wij een rol: wij kunnen mensen helpen vitaal te worden en blijven.

  • Overgewicht neemt toe
  • We bewegen te weinig
  • We besteden te veel tijd aan beeldschermen
  • Het ziekteverzuim stijgt

Druk op de zorg

De druk op de zorg is nog nooit zo groot geweest. Het percentage ziekteverzuim in de zorgsector is meer dan 8% en de wachtlijsten zijn lang. In de geestelijke gezondheidszorg heeft men al te maken met een wachtlijst van circa negen maanden. De kosten stijgen mee met de vraag, wat leidt tot een uitgave van 175 miljard euro in 2040 (huidige kosten: ruim 106 miljard).

Wij kunnen helpen het tij te keren

Om het tij te keren is naast curatieve ook en mee preventieve zorg nodig. Daarin zien wij een rol voor ons weggelegd. Wij (u en wij) kunnen mensen (ook die met een zorgvraag) helpen gezond en vitaal te zijn, worden en blijven.

En dat kunnen we realiseren door:

  • het verschuiven van budgetten van curatieve naar preventieve zorg;
  • mensen te informeren en leren over en te ondersteunen bij het feit dat gezondheid over meer dan het lichaam alleen gaat.
  • innovatieve zorgplannen te ontwikkelen waarin een samenwerkend multidisciplinair team van (zorg)professionals vanuit holistisch perspectief zorg op maat levert (een slimme en efficiënte combinatie van bestaand zorgaanbod)

 

Vitaplaza profiel

Vitaplaza staat midden in de maatschappij. Daar wonen en leven we namelijk. Met de mensen die ons dierbaar zijn. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid. We zetten graag die stap extra om de wereld om ons heen een beetje mooier te maken en leefbaar te houden. We zetten ons in voor het creëren van fatsoenlijke banen en een inclusieve samenleving. We zijn Erkend Leerbedrijf en MVO-gecertificeerd. In de tweede helft 2024 hebben we het PSOkeurmerk (Sociaal Ondernemen) behaald. We zijn uitstekend in staat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden of een werkervaringsplaats te bieden. Met onze dienstverlening en samenwerkingen dragen we bij aan Global Goals.

We willen graag inclusief zijn. Dat begint met de samenstelling van ons team. We voeren iedereen-doet-mee-personeelsbeleid: onze medewerkers hebben diverse achtergronden en uitdagingen. Ze komen bijvoorbeeld uit een ander land, hebben hun vaardigheden vanuit de zijlijn ontwikkeld, zijn herstellend van een ziekte of werken zelf ook aan hun overgewicht. Het zijn kortom geen ‘standaard’ fitnesstrainers of frontofficemedewerkers. Maar het zijn wél stuk voor stuk zeer deskundige, vriendelijke en behulpzame mensen. Doordat ons team een afspiegeling is van de samenleving creëren we herkenbaarheid, veiligheid en eensgezindheid. Daarnaast werken we samen met de Gemeente, Quiet Oss en huisartsen in verschillende programma’s voor mensen met reuma, diabetes en mensen die leven rondom de armoedegrens. Voor mensen met een chronische ziekte en/of met een smalle beurs hanteren we aangepaste tarieven.

We stimuleren de kwaliteit en expertise van onze mensen door een professionele werkomgeving te bieden waarbinnen ze zich vanuit hun eigen vakkennis verder kunnen ontwikkelen. Zo hebben we onder meer trainingen ontwikkeld voor de verbetering van coachvaardigheden, gebaseerd op de theorieën van Customer Intimacy, de geheugentechniek en Open Badges. We gebruiken Open Badges om onze coachtrainingen en de opgedane kennis en vaardigheden digitaal te certificeren en te erkennen en onze competenties zichtbaar te maken op het open-badgesplatform www.openbadges.org.

Onze medewerkers stimuleren we om eigenaarschap (verantwoordelijkheid) naar zich toe te trekken. Dat betekent dat we de teugels laten vieren. We zetten in op lean werken: medewerkers helpen en stimuleren elkaar en we sturen op het verbeteren van allerlei  dagelijkse taken. Een hulpmiddel dat we hiervoor inzetten is ‘het verbeterbord’. Het doel is dat het verbeterbord leeg is en blijft. Want dat betekent dat er geen verbeterpunten zijn en we dus aansluiten bij de verwachtingen van klanten (klantbeleving) en medewerkers.

We doen er daarom alles aan om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor de generaties na ons. Zo hebben we gekozen, naast zonnepanelen, voor dynamische ledverlichting. Doordat de verlichting de daglichtcyclus nabootst, wordt de aanmaak van serotonine en melatonine in je lichaam gestimuleerd. Daardoor ben je overdag actiever en slaap je beter. Zo combineren we duurzaamheid met gezondheid.

Vitaal leven. Vitaal werken. Vitaal worden.

We laten ons bij onze activiteiten inspireren door het concept ‘Positieve Gezondheid’ van huisarts Machtelt Huber (voormalig onderzoekster bij het Louis Bolk Instituut en oprichter van Institute for Positive Health (IPH)). In deze benadering is gezondheid meer dan niet ziek zijn. Het gaat niet om wat iemand niet meer kan, maar juist om wat iemand wél kan, belangrijk vindt en eventueel wil veranderen. Bovendien gaat het niet alleen om de lichamelijke kanten van gezondheid. Het gaat ook over mentaal welbevinden, over zingeving, vertrouwen in de toekomst en de kwaliteit van leven. En dus over het belang om niet alleen je lijf, maar ook je hoofd gezond houden, om dingen te doen waar je blij van wordt, contact te houden met anderen en om dagelijks lekker te bewegen. Het gedachtengoed van Machtelt Huber sluit mooi aan bij onze visie op het aanbieden van zorg op maat.

Het thema vitaliteit behoort ook tot onze gedachtengoed en werkvorm. Hierin laten we ons inspireren door de leer van Chivo. Zij onderbouwen op basis van wetenschappelijk onderzoek de facetten van vitaliteit. Bijvoorbeeld: coherentie – doel – betekenisvolheid. Hierbij gaat het om de betekenis van zingeving, ofwel de betekenis van het leven. Een recent onderzoek toont aan dat de betekenis van het leven samenhangt met een lang en gezond leven. (bron: Becchitti et al/2023). Zij gaan hiermee veel verder dan ‘PG’. De facetten zijn nog maar het begin van de onderbouwing waarop vitaliteit is gebaseerd. We nodigen u uit om u te laten inspireren door onze vitaliteitskundige.

Vitaal leven:

activiteiten gericht op leefstijl en preventie (variërend van personal coaching, hypermoderne fitness en groepslessen tot en met voedingsbegeleiding en yoga)

Vitaal werken:

activiteiten die zich richten op vitaliteit op de werkvloer (aanjagen, faciliteren en promoten van vitaliteitsprogramma’s op de werkvloer)

Vitaal worden:

activiteiten gericht op fysieke en mentale gezondheid (variërend van budgetcoaching en diëtetiek tot en met fysiotherapie en psychologische hulp)

Doelgroepen

We richten ons met onze activiteiten op de volgende doelgroepen:

Particulieren

zich bewust zijn van het belang van een gezonde leefstijl en het leuk en/of nodig vinden daaraan te (blijven) werken. Deze groep heeft een concrete behoefte die past bij het (brede) aanbod van Vitaplaza.

en zich ervan bewust zijn dat een gezonde leefstijl beter voor ze is, maar daar nog niet voor in actie komen. Deze groep met een latente behoefte vormt een groot potentieel voor Vitaplaza. Maar het vraagt inspanningen en dus kosten om het hen ertoe aan te zetten hun gedrag te veranderen.

zij zijn zich ervan bewust geworden dat een gezonde leefstijl belangrijk is, maar weten niet goed wat te doen. De urgentie dwingt gedragsverandering af. Deze belangrijke groep kost vooral inspanning in de begeleiding, omdat maatwerk en expertise vereist is.

zich er niet van bewust zijn dat een gezonde leefstijl beter voor hen is en daar (dus) ook niets aan willen doen. Deze groep staat het verst af van Vitaplaza, maar vormt wel een potentieel. Om deze groep, letterlijk en figuurlijk, in beweging te krijgen zijn beïnvloeding en gedragsverandering nodig. Daarop kunnen de eerste drie doelgroepen goed worden ingezet.

Bedrijven

Werkgevers die hun werknemers (kunnen vallen in één van de bovenstaande particuliere doelgroepen) de kans bieden een gezonde leefstijl te ontwikkelen en/of te onderhouden. Aanbod en diensten van Vitaplaza richten zich op de eindgebruiker: de medewerkers en worden op de locatie van de werkgever uitgevoerd. 

Wees betrokken – Werk onderbouwd – Denk mensgericht.

Vitaplaza: een plek waar mensen zich welkom voelen

Om onze doelgroepen aan ons te binden geven we onze locatie een vernieuwend imago. Nog toegankelijker, uitdagender en met meer beleving. Met accenten van natuur, groen en hout. We creëren een plek waar mensen zich welkom voelen en een naam hebben. Waar je, in alle omstandigheden, kunt werken aan je vitaliteit. Waar onze medewerkers helpen bij het ontwikkelen van een positieve gezonde leefstijl. Waar voldoende veilig beweegaanbod is voor jong en oud. Waar je op een slimme, leuke en gemakkelijke manier geholpen wordt om je gezonde leefstijl vol te houden. Waar je inzicht krijgt in lichaamssamenstelling en je flexibiliteit. Van waaruit je jouw persoonlijke oefeningen en trainingen krijgt uitgelegd…

Een plek waar je leert omgaan met gezonde voeding en waar altijd een personal coach voor je is. En als er meer zorg nodig is, dan staat er een team van (zorg) professionals klaar om je daarbij te helpen. We bekijken samen met welk team van professionals je aan de slag gaat om je klachten sneller op te lossen en we zorgen er samen voor dat de klachten ook niet meer terugkomen. Een plek waar je mensen kunt ontmoeten, maar ook alleen kunt zijn. Waar de activiteiten en omgeving je inspireren en motiveren om de volgende keer weer te komen. En als het even niet lukt, belt jouw personal coach je even om een afspraak te maken. Het is dan vanzelfsprekend dat Vitaplaza wekelijks terugkomt in de agenda’s van heel veel mensen. 
 

 

Vitaplaza: bijdragen aan vitaliteit op de werkvloer

Vitaliteit hangt samen met je levensstijl; er moet een gezonde balans zijn tussen energie en stress, tussen werk en privé. Maar dat is niet voor iedereen altijd even eenvoudig te realiseren. Daarin kunnen werkgevers een rol pakken, bijvoorbeeld door het aanbieden van vitaliteit-op-de-werkvloerprogramma’s. Vitaplaza zet haar expertise in om dergelijke programma’s te ontwikkelen, aan te jagen en uit te voeren. Want mensen die goed in hun vel zitten, hebben daar niet alleen privé, maar ook op het werk voordeel van. Ze zijn minder snel gestrest, hebben meer energie en hebben meer zin om te werken. Vitale werknemers zijn productiever en minder vaak ziek. Werknemers met een gezonde leefstijl zijn kortom voor de werkgever niet alleen waardevol maar ook kostenbesparend.

Vitaplaza: bijdragen aan kwaliteit van leven en toekomstbestendige zorg

Het beeld dat men heeft van de fitnessbranche – bankdrukken en hardlopen op een loopband – ligt ver achter ons. Door onze krachten te bundelen met (zorg)professionals en samen te werken met partijen als zorg- en welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars, werkgevers en gemeenten willen en kunnen we een rol van betekenis spelen in de verbetering van de maatschappelijke gezondheid. En daarmee kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan toekomstbestendige zorg. Immers, als mensen gezonder en vitaler zijn en blijven, verbetert niet alleen hun kwaliteit van leven, maar neemt ook de druk op het zorgstelsel af. Daardoor wordt de zorg weer aantrekkelijk als werkomgeving en – vooral- weer voor iedereen en op tijd beschikbaar.

Welkom

U bent van harte welkom op een van onze locaties. Wilt u kennismaken met Vitaplaza en met een van haar medewerkers, neem dan vrijblijvend contact op.
TOP