EEN VITALER BEDRIJF DOOR BEGELEIDING OP MAAT

Onze bedrijfsfitness-activiteiten ondersteunen bij het fitter en vitaler worden van werknemers. Op de locatie in Oss helpen we bij het in beweging houden van deelnemers. Een trainingsprogramma is pas effectief wanneer men het trainingsschema volhoudt. Ook is het volhouden van een zorgtraject essentieel voor het gewenste resultaat. 

FiTNEZZplaza hanteert een model waarbij de deelnemer wordt losgelaten waar het kan, maar we ingrijpen wanneer het volhouden moeilijk wordt. In de afgelopen jaren is de methode doorontwikkeld en zijn de personal coaches getraind om deelname te analyseren en gedragspatronen te herkennen. Wanneer een deelnemer onregelmatig komt, zal de deelnemer gebeld worden voor een afspraak.  

Onze aanpak voelt als de aandacht bij een personal training, maar tegelijkertijd ook de vrijheid van zelfredzaamheid. Na een individuele intake volgt een traject van evaluatiegesprekken die moeten leiden tot een vorm van ritme. Het ritme zorgt voor duurzaam trainen. Duurzaam bezig zijn met gezondheid, waar fitness voor is bedoeld.

FiTNEZZplaza heeft alles zo georganiseerd dat het tarief veel lager is, dan wanneer een personal trainer wordt ingehuurd.

MAAK JOUW PERSONEEL VITAAL

Wij geloven dat vitale medewerkers beter presteren en minder ziek zijn. Onze formule is zo ingericht dat ook de niet-sporter gaat en blijft sporten. Wij geloven erin dat een positieve verandering alleen te realiseren is met het juiste ritme en regelmaat. Wij zorgen voor ritme en frequent aanwezig zijn. Ritme houdt medewerkers in beweging en kunnen zij bewust bezig zijn met vitaliteit.

De combinatie
Onze ervaring is dat de vitaliteit-app en groepsactiviteiten op (werk-) locatie de grootste kans van slagen heeft om positieve verandering te door te voeren. De combinatie met bedrijfsfitness zorgt er voor dat de werkgevers zowel op individueel- als groepsniveau worden aangespoord. Alsook gemotiveerd worden om actief bezig te zijn met vitaliteit. Bent u benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

TOP